1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Joliene Middeljans Fotografie.

1.2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

1.3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Joliene Middeljans Fotografie worden aangepast.

2. Fotoreportages
2.1. U kiest voor een bepaalde fotografe omdat de stijl van deze fotografe u aanspreekt. Joliene Middeljans Fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.

2.2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Joliene Middeljans Fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Joliene Middeljans Fotografie deze selectie heeft gemaakt. Joliene Middeljans Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Joliene Middeljans Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.

2.3. Binnen 14 werkdagen na uw reportage zullen uw foto’s op een webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken. Deze galerij staat 6 weken online en wordt daarna offline gehaald om plaats te maken voor andere galerijen. De foto’s dienen dus binnen 6 weken na ontvangst van de link uitgekozen te worden. Heeft u geen keuze gemaakt binnen dit termijn en is uw link offline gehaald, maar wilt u een nieuwe link ontvangen om als nog een keuze te maken? Indien een link opnieuw online gezet moet worden wegens het niet kiezen binnen het termijn, wordt hier een vergoeding van €15,- euro voor gevraagd.

3. Boekingen
3.1. Een reportage boeken kan via het formulier op de site, per post of per e-mail.

3.2. Eventuele reiskosten van Joliene Middeljans Fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.

3.3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Joliene Middeljans Fotografie heeft het recht tot 2 dagen na ontvangst van aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

3.4. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 40% van de totale kostprijs te doen. Betaling van voorgenoemde bedragen dienen te geschieden binnen 7 dagen na het maken van een afspraak met Joliene Middeljans Fotografie. Indien de datum van de afspraak binnen 7 dagen na het maken van de afspraak is, dient de aanbetaling binnen 24 uur betaald te worden.

3.5. Het betalen van het restant bedrag dient uiterlijk op de datum van de afspraak voldaan te worden.

3.6. Het boeken van een reportage is niet vrijblijvend. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In het geval dat Joliene Middeljans Fotografie niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van de aanbetaling.

4. Betalingen & levertijd
4.1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

4.2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.

4.3. De betalingstermijn van uw factuur is 7 dagen, tenzij anders overeengekomen. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan ben ik genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

4.4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.

4.5. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

5. Klachten, aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid
5.1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotografe te worden verteld. De fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

5.2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

5.3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotografe, in welke zin dan ook.

5.4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotografe.

5.5. Deelname aan een fotoreportage en is volledig voor uw eigen risico.

6. Auteursrechten & Publicaties
6.1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotografe toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Joliene Middeljans Fotografie. Foto’s mogen wel openbaar gemaakt worden via sociale media. Naamsvermelding is hierbij niet verplicht maar wordt wel gewaardeerd.

6.2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van Joliene Middeljans Fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Het is niet toegestaan om foto’s te bewerken, indien u dit wel doet, zonder schriftelijke toestemming van Joliene Middeljans Fotografie, staat hier een boete op van €150 euro. Onder bewerken valt:

  • Het gebruiken van een filter (zowel kleur als zwart-wit filter)
  • Het bijknippen en inzoomen van de foto’s – foto’s mogen dan ook niet in een collage gebruikt worden
  • Het aanpassen van het formaat om op die manier te gebruiken voor bijvoorbeeld een website

6.3.1 Het gebruik van foto’s voor commercieel gebruik is alleen toegestaan indien hiervoor schriftelijke toestemming is gevraagd aan Joliene Middeljans Fotografie.

6.3.2 Iedere toestemming voor commerciele publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Joliene Middeljans Fotografie (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Joliene Middeljans Fotografie kunnen tonen.

6.3.3. Iedere toegewezen recht op commerciele publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

6.4. Joliene Middeljans Fotografie maakt afspraken met u over het publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Indien u toestemming geeft is Joliene Middeljans Fotografie niet verplicht aankomende publicaties te vermelden aan de eigenaar.